Scope 12 inspecties

Cedel is sinds begin dit jaar gecertificeerd om SCIOS Scope 12 inspecties uit te mogen voeren op zonnestroominstallaties. Voorheen inspecteerden de inspecteurs van Cedel deze installaties al op basis van de NEN 1010 en NEN 3140. Om de kwaliteit van de zonnestroominstallaties te waarborgen en om de brandrisico's te verkleinen, verplichten verzekeringsmaatschappijen vaak een inspectie en rapportage op basis van deze nieuwe regeling.


Er zijn 2 soorten Scope 12 inspecties:

De eerste bijzondere inspectie (EBI)

De EBI vindt plaats wanneer een zonnestroominstallatie nooit eerder aan een Scope 12 inspectie is onderworpen.

De periodieke inspectie (PI)

Van toepassing op alle periodieke inspecties na het uitvoeren van de EBI.


De inspectie bevat een drietal onderdelen:

Alternative Text
 1. 1
  Visuele inspectie systeemdocumentatie

  We inspecteren de systeemdocumentatie om te controleren of dit op orde is.

 2. 2
  Visuele inspectie PV-installatie

  We voeren een visuele inspectie van de PV-installatie uit. Zowel aan de AC als DC zijde.

 3. 3
  Metingen en beproevingen

  We voeren diverse proeven en metingen uit om de werking van het systeem te controleren.

Rapportage


Op basis van de verkregen informatie stelt de inspecteur een rapport op waarin de bevindingen worden vermeld. Dit rapport wordt vervolgens afgemeld bij het SCIOS waar de verzekeraar terecht kan voor informatie. Indien er punten voor herstel zijn kan dit leiden tot een her-inspectie.

Alternative Text

Interesse in een Scope 12 inspectie?


Inspectie aanvragen