NEN 1010 en NEN 3140 inspecties

De inspecteurs van Cedel voeren al enige jaren NEN 1010 en 3140 inspecties uit van elektrische installaties.


NEN 1010 Inspectie

De NEN 1010 inspectie wordt toegepast bij nieuw aangelegde elektrotechnische installaties of installaties die ingrijpend zijn aangepast. De NEN 1010 normering richt zich op de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties en draagt bij aan een veilige manier van in gebruik name, zoals het voorkomen van risico’s op brand en elektrische schokken. De NEN 1010 inspectie is niet wettelijk verplicht maar draagt wel bij tot een gelijkwaardig niveau van veiligheid en voorkomt onenigheid achteraf met bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.

Bij een NEN 1010 keuring vindt er een visuele inspectie plaats van de technische documentatie en van de elektrische installatie. Daarnaast vinden er metingen plaats en indien nodig wordt er een warmtebeeldcamera ingezet.


NEN 3140 Inspectie

De norm in de NEN 3140 is gericht op de veiligheid van de elektrotechnische installatie. Deze wordt dan ook door een vakbekwaam persoon/ingenieur van Cedel uitgevoerd. De inspecteur beoordeeld of de te inspecteren elektrische installatie nog functioneert als waarvoor deze is ontworpen en of deze nog voldoet aan de normeringen die tijdens de bouw golden. De NEN 3140 is bedoeld om installaties periodiek te controleren op veiligheid.

Interesse in een NEN 1010 of NEN 3140 inspectie?


Inspectie aanvragen