Inspecties

Wij voeren diverse soorten inspecties uit van elektrische- en zonnestroominstallaties.

Scope 12 inspecties

Cedel is gecertificeerd om SCIOS Scope 12 inspecties uit te mogen voeren op zonnestroominstallaties. Om de kwaliteit van de zonnestroominstallaties te waarborgen en om de brandrisico's te verkleinen, verplichten verzekeringsmaatschappijen vaak een inspectie en rapportage op basis van deze nieuwe regeling.


Meer informatie
Alternative Text

Scope 8 inspecties

Sinds februari is Cedel ook gecertificeerd om SCIOS Scope 8 inspecties (PI) uit te voeren op elektrische installaties. Deze Scope 8 inspectie is door veel verzekeringsmaatschappijen aangewezen als de vervanger voor de periodieke inspecties (PI) van elektrische installaties op basis van de NEN 3140. Er wordt tijdens deze inspectie gecontroleerd of de elektrische installatie in het gebouw voldoet aan de SCIOS Scope 8 normering en of er veilig gewerkt kan worden met en in nabijheid van deze installaties.


Meer informatie
Alternative Text

NEN 1010 en 3140 inspecties


De inspecteurs van Cedel voeren al enige jaren NEN 1010 en 3140 inspecties uit van elektrische installaties. De NEN 1010 inspectie wordt toegepast bij nieuw aangelegde elektrotechnische installaties of installaties die ingrijpend zijn aangepast. De NEN 3140 is gericht op de veiligheid van de elektrotechnische installatie.


Meer informatie
Alternative Text

Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text

Wilt u een inspectie aanvragen?


Neem contact op