Producten en diensten

Op deze pagina vindt u een overzicht van door Cedel B.V. ontwikkelde producten en productcategorieën.


Innovaties van Cedel

Energiemonitoring en -management is zeer belangrijk bij het besparen van energie.
Alleen het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp is naar onze mening niet genoeg.
Om daadwerkelijk wat aan het energieverbruik te kunnen doen of om zo
veel mogelijk energie op te wekken, is het hebben van inzicht in energiestromen van groot belang.
Vanuit deze gedachte heeft Cedel B.V. een aantal producten ontwikkeld, waaronder de CEMM, de CEMM Display en de zoninstralingssensor.
Deze producten zijn te vinden en te verkrijgen op de webshop van Cedel.


CEMM basic

Meet elektra, zon en gas
Real-time inzicht
Alle data in eigen beheer
Slimme meter + 2 puls kWh meters
Geen abonnement
Perfect voor thuisgebruik

CEMM plus

Meet elektra, zon en gas
Real-time inzicht
Alle data in eigen beheer
Slimme meter + 8 modbus kWh meters
Geen abonnement
Ideaal voor grotere panden

CEMM pro

Meet elektra, zon en gas
Real-time inzicht
Alle data in eigen beheer
Energiestromen managen
Thermostaat, warmtepomp en CV ketel koppelen
Actief gebruikers managen

CEMM display

Uw real-time verbruik en opbrengst op een groot scherm naar keuze!
CEMM display is de ultieme uitbreiding voor CEMM

Ontwikkeling actieve en dynamische peakshaving

Duurzame energie uit zonnepanelen en windmolens wordt niet altijd geproduceerd op de momenten waarop deze energie nodig is. Op de piekmomenten wordt de geproduceerde duurzame energie terug geleverd aan het net. Het net wordt hierdoor zwaar belast. Op dit moment is er op veel plekken schaarste op het net, zo kunnen in Groningen en Drenthe duurzame energiesystemen op grootverbruik aansluitingen niet meer aangesloten worden als er terug geleverd kan worden. Deze situatie blijft zeker de komende 10 jaar nog bestaan (zie website netwerkbeheerder Enexis). Cedel heeft een systeem ontwikkeld dat actief apparaten inschakelt om te voorkomen dat duurzame energie terug geleverd wordt op het net, voor zowel kleinverbruik als grootverbruik.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Ontwikkeling LoRa module

Cedel B.V. heeft een module ontwikkeld die via het landelijk dekkende LoRa netwerk belangrijke meetgegevens kan doorsturen naar een online platform. Zo gaat Guliker's Gas- en Oliehandel BV de LoRa modules inzetten voor het op afstand uitlezen van gastanks bij o.a. campings. Hierdoor kunnen de transporten ter vervanging van lege gastanks vele malen efficiënter worden ingericht. Hiermee wordt veel geld en CO2 bespaard.

De LoRa modules zijn ook geschikt voor het doorsturen van andere gegevens, bijvoorbeeld meterstanden, of de opbrengst van zonnepaneelsystemen. Voor woningbouwcorporaties of andere bedrijven die diverse zonnepaneelsystemen beheren is dit een ideale manier om de status van de systemen in de gaten te houden.

Overige producten en diensten

Hieronder vindt u de overige producten en diensten die door
Cedel B.V. worden aangeboden


Begeleiden AC projecten

Grote zonne-energie projecten (eventueel i.c.m. SDE subsidie) vergen aan de AC zijde specifieke kennis op gebied van het dimensioneren van o.a. de bekabeling, de toe te passen beveiliging en de aansluiting op de bestaande laagspanningskasten en transformator. Cedel wordt hierbij ingeschakeld om deze projecten te ontwerpen en te tekenen. In een aantal gevallen worden de ingenieurs van Cedel ook ingezet om het ontworpen AC deel zelf te installeren en in bedrijf te zetten. Zo zijn er reeds een aantal projecten in samenwerking met landelijke en regionale installateurs succesvol uitgevoerd.

Engineeren PV verdeelinrichtingen

Het aansluiten van grootschalige PV-installaties vraagt om veiligheid en betrouwbaarheid. De belasting op een bestaande aansluiting kan door het gebruik van PV veel zwaarder worden dan gebruikelijk.
Cedel B.V. heeft veel ervaring met het engineeren van verdeelinrichtingen voor duurzame zonne-energie projecten zowel voor klein- als grootverbruik aansluitingen. Alle verdeelinrichtingen voldoen volledig aan de NEN1010 normen en zorgen voor een veilige en betrouwbare verdeling van uw zonne-energie.


Inspecties NEN 1010 NEN 3140

De ingenieurs van Cedel voeren in het kader van de NEN 1010 en NEN 3140 inspecties uit aan elektrische installaties. Hierbij worden ze veelvuldig ingezet om nieuw geïnstalleerde PV installaties (zonne-energie) aan zowel de DC als de AC zijde te inspecteren en een keuringsrapport op te maken. Belangrijk bij deze controles is de aanwezigheid van alle op de installatie betrekking hebbende technische tekeningen, de visuele controle en de verschillende ter plaatse uitgevoerde metingen. Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van speciaal hiervoor geschikt en gekalibreerd meetapparatuur. Neem gerust contact op voor een passen voorstel.


Financiering en begeleiding duurzame investeringsprojecten

De aanzienlijke investeringen in duurzame energieprojecten staan vaak de realisatie van dergelijke projecten in de weg, of bemoeilijkt deze. De beide directeuren van Cedel B.V. hebben gezamenlijk meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van subsidies en financieringen en hebben een groot netwerk om dergelijke projecten op de juiste wijze mee te begeleiden. Of dit nu gaat om bijvoorbeeld grote SDE projecten, kleine subsidieaanvragen in het kader van de Energie Investeringsaftrek of om begeleiding van de financiering via een bank, Zonnepanelendelen of de Drentse Energie Organisatie, Cedel B.V. neemt in deze projecten alle financiële en administratieve werkzaamheden uit handen van de ondernemer. Ook de commerciële en technische onderhandeling met de netwerkbeheerder, het meetbedrijf, de energiemaatschappij, CertiQ, etc. worden door Cedel verder afgewikkeld.


Waterzuiveringsinstallatie op zonne energie

De Cedel B.V. waterzuiveringsinstallatie op zonne energie is in samenwerking met de WMD ontwikkeld. Er zijn veel plekken op de wereld met een gebrek aan schoon drinkwater en een stabiele stroomvoorziening. Deze waterzuiveringsinstallatie is in diverse configuraties verkrijgbaar en biedt daardoor een oplossing voor praktisch elke denkbare situatie op dit gebied. Lees de folder voor meer informatie.